Číselník typů akcí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Konfigurace >

Číselník typů akcí

Každé akci lze přiřadit typ (např. školní či mimoškolní akce), který slouží jako filtr pro zobrazování.

V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Číselník typů akcí nebo stiskneme tlačítko .

Tlačítkem zadáme další typ, volbou vstoupíme do editace aktuálního typu a stiskem tlačítka nepotřebný typ zrušíme. Pomocí šipek vpravo dole můžeme změnit pořadí typů akcí.

U každého typu akce zadáme zkratku, popis a barvy, kterými se budou zobrazovat akce daného typu.

Dále nastavíme Parametry pro Webovou aplikaci - komu a kdy se typ akce bude zobrazovat.