Číselník názvů akcí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Konfigurace >

Číselník názvů akcí

Názvy akcí, které se často opakují, můžeme zanést do číselníku. Při zápisu akce do plánu rozvineme nabídku připravených názvů, vybereme požadovanou akci, kterou už jen upravíme či doplníme.

V nabídce zvolíme Konfigurace a Číselník názvů akcí nebo stiskneme tlačítko .

Pomocí tlačítka vyvoláme dialog pro zápis názvu akce, podrobnějšího popisu, typu akce a předdefinování druhu absence pro třídu, učitele a místnost. Můžeme např. zadat název koncert, popis městské divadlo, typ školní akce, důvod absence pro třídu kulturní akce a důvod absence pro učitele doprovod (pedagog. dozor).

Analogicky lze tlačítkem údaje vybrané akce opravovat. Smazat předefinovaný název akce lze pomocí tlačítka . Můžeme také změnit pořadí názvu akcí.