Zrušení poznámky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Změny v akcích >

Zrušení poznámky

Kurzor nastavíme na poznámku, kterou chceme zrušit. V hlavní nabídce pak zvolíme Změny v akcích a Zrušení poznámky. Lze rovněž stisknout tlačítko nebo využít nabídku, která se zobrazí při stisku pravého tlačítka myši na příslušné poznámce. Po potvrzení bude poznámka z plánu vypuštěna.