Editace poznámky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Změny v akcích >

Editace poznámky

Pomocí kurzoru nejprve vybereme poznámku, kterou chceme upravit. V hlavní nabídce pak zvolíme Změny v akcích a Editace poznámky. Lze rovněž stisknout tlačítko nebo použít nabídku, která se zobrazí při stisku pravého tlačítka myši na příslušné poznámce. Dále již pouze změníme text poznámky.