Zobrazení plánu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Konfigurace >

Zobrazení plánu

Zde můžeme upravit vzhled kalendáře akcí, který je zobrazován na monitoru. V hlavní nabídce zvolíme Konfigurace a Zobrazení plánu nebo stiskneme tlačítko .

Na jednotlivých záložkách nastavujeme:

Pro každý sloupec zobrazovaného plánu (termín, název, třídy, učitelé, místnosti) můžeme definovat šířku v procentech (umístíme kurzor myši na dělící čáru, stiskneme levé tlačítko a posuneme). Dále můžeme zvolit formát zobrazení učitele u jednotlivých akcí na obrazovce, jakým způsobem se budou zobrazovat informace o svátcích, resp. narozeninách pracovníků, zda se zobrazí přímo do kalendáře akcí nebo v samostatném okně... Běžně užívané hodnoty nastavíme pomocí tlačítka Standardní nastavení.

Pro jednotlivé položky kalendáře můžeme upravit barvu, kterou budou zobrazeny. Tím se upraví i celkový vzhled plánu akcí. Běžně užívané hodnoty nastavíme pomocí tlačítka Standardní nastavení.

Na této záložce nastavíme, jakou barvou budou zobrazeny zadané poznámky pro jednotlivé dny či týdny. Běžně užívané hodnoty nastavíme pomocí tlačítka Standardní nastavení.

Stisknutím tlačítka Typy akcí můžete nastavit obarvení jednotlivých typů akcí.

Do Plánu akcí je možné zahrnout již zadané nulté ročníky.