Zrušení akce

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Změny v akcích >

Zrušení akce

Pomocí kurzoru nejprve vybereme akci, kterou chceme zrušit. V hlavní nabídce pak zvolíme Změny v akcích a Zrušení akce nebo stiskneme tlačítko . Lze rovněž použít horkou klávesu Ctrl+Z nebo nabídku, která se zobrazí při stisku pravého tlačítka myši na příslušné akci. Po potvrzení bude akce z plánu vypuštěna.

Pokud už byly údaje o akci přeneseny do Suplování, musíme je zrušit i tam.