Nová akce

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Plán akcí > Jednotlivé části programu > Změny v akcích >

Nová akce

V hlavní nabídce vybereme Změny v akcích a Nová akce nebo stiskneme tlačítko . Lze rovněž použít horkou klávesu Ctrl+N nebo nabídku, která se zobrazí při stisku pravého tlačítka myši na plánu akcí.

U nově zapsané akce musí být vždy uveden název a termín. Ostatní údaje nejsou povinné.

Dále pokračujeme stejně, jako u Editace akce.