Rozpis ústního zkoušení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Rozvrh maturitních zkoušek > Tvorba časového rozpisu >

Rozpis ústního zkoušení

V hlavní nabídce zvolíme Tvorba časového rozpisu a rozpis ústního zkoušení.

Po zadání podkladů (maturitních předmětů, zkušebních komisí atd.), rozvržení tříd do období, rozdělení žáků do skupin a dnů, nastavení začátků zkoušení přistoupíme k vlastnímu rozpisu zkoušek do časového plánu. Zadání některých podkladů a rozvržení žáků do dnů není povinné, lze je však doporučit. Pokud bychom např. rozvrhovali zkoušky bez úplných údajů o zkoušejících a přísedících, jejich dodatečné přidělení by mohlo působit kolize. Rovněž přímý rozpis maturit bez předchozího rozvržení žáků do skupin by pravděpodobně znamenal nevhodné nasazení učitelů při zkouškách (zbytečně nesouvislé zkoušení v jednotlivých komisích, přetížení v některých dnech apod.).

V horní části volíme komisi a den, který chceme rozepsat (případně dopoledne či odpoledne).

V levé části je seznam nenasazených zkoušek předmětů žáků (přednostně jsou uvedeni žáci, kteří byli nasazeni do aktuálního dne resp. půldne, dále pak dosud neumístění). Žáky si tlačítkem můžeme seřadit podle příjmení nebo podle maturitního předmětu. Jednotlivé zkoušky je třeba umístit do časového rozpisu vpravo (rozsah dní, případně členění na dopoledne a odpoledne, odpovídá rozdělení tříd do dnů).

Pomocí tlačítka Rozvrhy učitelů lze zobrazit pomocné pole s rozpisem zkoušek zkoušejících a přísedících, kterých se nasazení aktuální zkoušky týká.

Přesuny i vzájemné výměny zkoušek () v časovém plánu provádíme tažením myší. Kurzor myši nastavíme na odpovídající řádek s předmětem a žákem, stiskneme tlačítko myši, přesuneme kurzor na požadované místo a tlačítko uvolníme.

Vedle přesunů a výměn jednotlivých zkoušek lze provést hromadné vyjmutí všech lístků aktuálního období a komise .

Můžeme také najednou posunout několik nasazených lístků na volné místo. Vybereme několik nasazených lístků (např. stiskem klávesy Shift a výběrem myší nebo šipkami) a pak stiskneme tlačítko . Nastavíme čas, na který chceme posunout vybrané lístky. Pokud lze přesun uskutečnit, provedeme ho stiskem tlačítka Ok.

Užitečnou funkcí programu je generování rozpisu zkoušek. Pomocí tlačítka automaticky nasadit 1 lístek lze postupně nasazovat jednotlivé zkoušky aktuálního dne (resp. dopoledne či odpoledne). Program přitom současně řeší zkoušení v souběžně maturujících komisích.