Porady komisí

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Maturity > Rozvrh maturitních zkoušek > Tvorba časového rozpisu >

Porady komisí

V hlavní nabídce zvolíme Tvorba časového rozpisu a porady komisí.

Pro úplnost zadáváme časy začátků a doby trvání všech porad maturitních komisí. Tyto informace jsou doplněny do výpisů pro učitele a pro suplování znamenají nepřítomnost učitele ve výuce.

Porady komisí začínají ve stanoveném čase po zkoušce posledního žáka skupiny (dne resp. dopoledne a odpoledne). Můžeme nastavit předpokládanou dobu trvání těchto porad a zadat, zda se mají účastnit všichni členové komise včetně přísedících, nebo zda výsledky v předmětech sdělí pouze zkoušející. Můžeme také přidat výjimky pro porady, případně je upravit či smazat.

Pro závěrečnou poradu maturitní komise zadáváme navíc datum a čas začátku (po dvojkliku na odpovídajícím řádku).