Práce v kartě učitele

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení >

Práce v kartě učitele

viz také

Záložka osobní údaje

Rodné číslo

Po vyplnění rodného čísla je automaticky vyplněno datum narození a pohlaví zaměstnance

Záložka školní údaje

funkce (práva systému Bakaláři)
Celková aprobace

Pro výuku těchto předmětů se bude učitel nabízet při tvorbě úvazků, je-li zatrženo filtr dle aprobace.

Letos bude mít hodiny

Nezaškrtneme u zaměstnanců, kteří nemají vystupovat při tvorbě úvazků, rozvrhu a suplování. Zaškrtneme tedy např. i u učitelů (důchodců), kteří sice letos neučí, ale při dlouhodobých absencích učitelů suplují.

Záložka poznámka

Titulky pro pole s poznámkami lze pozměnit v souboru UCITELE.INI.

Záložka úvazky

Při práci v modulu Společné prostředí obsahuje tlačítka pro převedení úvazků na jiného učitele.

 

Do záložky Další (osobní údaje) lze zařadit jednoduše položky v Parametrech systému BAKALÁŘI - v kartě další uvádět. Rovněž lze některé údaje z karty vyřadit. Větší možnosti poskytuje Tvorba obrazovek v nabídce Správce, kde lze upravit kromě záložky Další i záložku Osobní údaje.

 

Tlačítka v dolní liště karty - viz. Práce v kartě.

Viz také:

Práce v kartě