9080 RVP ZV podle přílohy pro LMP (položka UVP=1) lze vykazovat jen u žáků na 2. stupni (bez 6. ročníků); žáci 1. stupně ZŠ již nemohou mít uveden kód 1 – UVP dle přílohy pro LMP

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

9080 RVP ZV podle přílohy pro LMP (položka UVP=1) lze vykazovat jen u žáků na 2. stupni (bez 6. ročníků); žáci 1. stupně ZŠ již nemohou mít uveden kód 1 – UVP dle přílohy pro LMP

Text chyby: RVP ZV podle přílohy pro LMP (položka UVP=1) lze vykazovat jen u žáků na 2. stupni (bez 6. ročníků); žáci 1. stupně ZŠ již nemohou mít uveden kód 1 – UVP dle přílohy pro LMP

 

Číslo chyby: 9080

 

 

Text chyby poukazuje na nesprávně přiřazený ŠVP u žáka s interním kódem GNZII (žáka lze vyhledat dle Chybová hlášení serveru MŠMT, jejich lokalizace a odstraňování ). Vysvětlení je k nalezení v nápovědě, položka UVP.

Doslova je zde formulace:

„Žákům 1. – 6. ročníku ZŠ, jejichž stávající a platné Doporučení dříve zakládalo nárok na vzdělávání v souladu s RVP ZV – přílohou pro žáky s LMP, škola vytváří individuální vzdělávací plán s upraveným obsahem a výstupy vzdělávání podle RVP ZV. V položce pro upravený vzdělávací program (UVP) mají kód 2 – RVP s upraveným obsahem a sníženými výstupy pro mentálně postižené. Individuální vzdělávací plán a upravený vzdělávací program podle RVP ZV (UVP = 2) se týká i všech nově diagnostikovaných žáků ZŠ, kteří nejsou vzděláváni podle RVP ZŠ Speciální a byla jim, počínaje od 1. 9. 2016, přiznána školským poradenským zařízením PO – individuální vzdělávací plán s úpravou obsahu a očekávaných výstupů vzdělávání podle RVP ZV.“