2410 Vzdělávací program pro obor ZŠ speciální B musí být desetiletý

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

2410 Vzdělávací program pro obor ZŠ speciální B musí být desetiletý

Text chyby: Vzdělávací program pro obor ZŠ speciální B musí být desetiletý

 

Číslo chyby: 2410

 

RODC='XXXXXXXXXX', TRIDA='6.', OBOR='7901B01', DELST='90', ZAHDAT='01.09.2019', PLAT_ZAC='01.09.2019', PLAT_KON='31.08.2019'

č. ch.: 2410, text: Vzdělávací program pro obor ZŠ speciální B musí být desetiletý

 

Text chyby upozorňuje na nesprávně zapsanou délku studia u konkrétního žáka.

Jestliže má třída ve Společném prostředí nastavenu délku 9 let (položka ukončí v roč.; STUD_DELKA), pak žáci této třídy, u kterých je délka vzdělávání 10 let, musí mít odlišnou délku specifikovánu - v Evidenci, na kartě žáka, Matrika, spec. údaje–záznamy, přidáme záznam délka vzdělávacího programu (specifické odlišnosti dat žáka od dat zadaných pro celou třídu)