1655 Uvádíte 2.-10. ročník, ale počet let PŠD je nula!

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

1655 Uvádíte 2.-10. ročník, ale počet let PŠD je nula!

Text chyby: Uvádíte 2.-10. ročník, ale počet let PŠD je nula !

 

Číslo chyby: 1655

 

RODC='XXXXXXXXXX', ROCNIK='2', LET_PSD='0', TRIDA='I.+II.', ZAHDAT='01.09.2019', KOD_ZAH='2', ODHL='010', PRIZN_ST='1', ZPUSOB='11', KOD_VETY='1', PLAT_ZAC='01.09.2019', PLAT_KON=''

č. ch.: 1655, text: Uvádíte 2.-10. ročník, ale počet let PŠD je nula !

 

Tato chyba se může objevit u škol, které mají zároveň i mateřskou školu (přípravnou třídu).

Je nutné si uvědomit, že karta žáka, který nastoupil do 1. třídy nemůže mít žádné informace předcházející datu nástupu. NELZE!! tedy využít kartu žáka MŠ (přípravné třídy) a v ní pokračovat. Prvňáčkovi se musí vytvořit úplně nová karta - viz Třída MŠ