8708 U oboru C nelze uvádět v položce UVP díl I (3) nebo díl II (4). Díl I a II náleží oboru B

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

8708 U oboru C nelze uvádět v položce UVP díl I (3) nebo díl II (4). Díl I a II náleží oboru B

Text chyby: U oboru C nelze uvádět v položce UVP díl I (3) nebo díl II (4). Díl I a II náleží oboru B

 

Číslo chyby: 8708

 

 

U zmíněného žáka nejspíš kontrola ukáže, že na záložce Matrika, specifické údaje má přidělen nesprávný ŠVP.

Více v nápovědě, položka UVP