8305 Položka typ třídy včetně označení třídy s asistentem pedagoga se vztahuje ke všem žákům ve třídě. V jedné třídě musí být shodné

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

8305 Položka typ třídy včetně označení třídy s asistentem pedagoga se vztahuje ke všem žákům ve třídě. V jedné třídě musí být shodné

Text chyby: Položka typ třídy včetně označení třídy s asistentem pedagoga se vztahuje ke všem žákům ve třídě. V jedné třídě musí být shodné

 

Číslo chyby: 8305

 

 

Chyba informuje o nesprávně nastaveném parametru Asistence pedagoga. Toto se nastaví ve Společném prostředí, Třídy, Současný stav i historie.

Při nápravě chyby je nutno zkontrolovat údaj o asistentovi pedagoga u dotčených tříd. Při podrobném pročtení chybové hlášky se u některých žáků objeví odlišné hodnoty u TYP_TR, resp. TTA.