9400 Žák má individuální plán vytvořený v souvislosti se SVP (indi=1), ale položka ID_ZNEV není vyplněna (použijte dle číselníku RAIP)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

9400 Žák má individuální plán vytvořený v souvislosti se SVP (indi=1), ale položka ID_ZNEV není vyplněna (použijte dle číselníku RAIP)

Text chyby: Žák má individuální plán vytvořený v souvislosti se SVP (indi=1), ale položka ID_ZNEV není vyplněna (použijte dle číselníku RAIP)

 

Číslo chyby: 9400

 

 

Text chyby upozorňuje na žáka, u něhož je nesoulad v uděleném IVP (na záložce Matrika, spec. údaje-záznamy) a doporučením ŠPZ. Je nutné tedy zkontrolovat, že je vše vyplněno správně. Zejména datum poskytováno od. Datum poskytování IVP nesmí předcházet datu poskytováno od.