8705 U žáka, který se vzdělává dle oboru „B“, uveďte díl I (3) nebo díl II (4) do položky UVP

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech > Chyby při importu >

8705 U žáka, který se vzdělává dle oboru „B“, uveďte díl I (3) nebo díl II (4) do položky UVP

Text chyby: U žáka, který se vzdělává dle oboru „B“, uveďte díl I (3) nebo díl II (4) do položky UVP

 

Číslo chyby: 8705

 

U žáků s podpůrnými opatřeními bývá obvykle sestaven upravený vzdělávací program (UVP). Ten musí být zapsán v Parametrech systému, záložka Údaje školy - organizace, tlačítko Číselník vzdělávacích programů.

Žákovi pak tento vzdělávací program přidělíme. Přidělování ŠVP provádíme třemi způsoby:

třídě ve Společném prostředí

oboru v Parametrech systému, záložka Údaje školy - organizace, tlačítko Číselník oborů

jednotlivým žákům na kartě žáka, záložka Matrika, spec. údaje-záznamy

Více v nápovědě, položka UVP