Osobní údaje - Přehled plateb (školného) - starší verze

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Osobní údaje >

Osobní údaje - Přehled plateb (školného) - starší verze

Pokud je v Parametrech webové aplikace zpřístupněna tato část, pak se rodičům a žákům zobrazí povolené informace o platbě školného zadané v modulu Evidence. Dle nastavení se může na úvodní straně zobrazit jako aktualita případný dluh na školném.

 

Pro podrobnější informace o školném v hlavní nabídce vybereme Osobní údaje a Přehled plateb (školného).

Na záložce Přehled vidíme naše jednotlivé platby. Řazení plateb lze změnit kliknutím na záhlaví položky (sloupce), podle které chceme seřadit. Opětovným kliknutím na stejné záhlaví se změní vzestupné řazení na sestupné a naopak.

Pod nimi jsou zobrazené souhrnné informace o pravidelných platbách.

Kliknutím na záložku Splátkový kalendář se nám zobrazí přidělený splátkový kalendář.