Osobní údaje - Přehled plateb (školného)

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Osobní údaje >

Osobní údaje - Přehled plateb (školného)

Pokud je v Parametrech webové aplikace zpřístupněna tato část, pak se rodičům a žákům zobrazí povolené informace o platbě školného zadané v modulu Evidence. Dle nastavení se může na úvodní straně zobrazit jako aktualita případný dluh na školném.

Pro podrobnější informace o školném v hlavní nabídce vybereme Osobní údaje a Přehled plateb (školného).

Kliknutím na text Splátkový kalendář se nám zobrazí přidělený splátkový kalendář.

Řazení plateb lze změnit kliknutím na záhlaví položky (sloupce), podle které chceme seřadit. Opětovným kliknutím na stejné záhlaví se změní vzestupné řazení na sestupné a naopak.