Postup v případě, že program nejde spustit nebo vykazuje chybová hlášení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému >

Postup v případě, že program nejde spustit nebo vykazuje chybová hlášení

Připravuje se

 

Tyto problémy jsou většinou způsobeny nekorektní instalací programu či aktualizace. Nápravu proveďte následujícími kroky:

přihlaste se k počítači jako uživatel s administrátorskými právy (nestačí být jen správce "uvnitř" systému Bakaláři) a do programu jako správce systému systému Bakaláři (poznámka: jestliže program v tomto případě chyby nevykazuje, problém je ve špatném nastavení přístupových práv pro ostatní uživatele)

zajistěte odhlášení uživatelů od systému Bakaláři, proveďte kompletní archivaci dat (zatržením všech větví v modulu Archivace), pak spusťte modul Aktualizace systému, potvrďte stažení a provedení

spusťte modul Evidence (stále jako administrátor a správce systému), v nabídce Správce vyberte Ošetření a náprava dat včetně podrobné kontroly struktury tabulek

projevují-li se chyby na některých stanicích v síti, přihlaste se k nim (opět jako administrátor počítače), z CD spusťte instalaci na síťovou stanici, která vytvoří ikony pro spuštění a provede registraci podpůrných knihoven, případně zaregistrujte knihovny.

nelze-li spustit instalační program (např. "..protože součást MSVCR70.dll nelze najít..."), postupujte podle Instalace na síťovou stanici.

 

Výše uvedený postup (bod 2 a 3) řeší i většinu problémů způsobených chybou programu, protože aktualizace systému obsahuje opravy chyb.

Bude-li problém přetrvávat i po provedení výše uvedených kroků, kontaktujte poradenskou službu. Jako první uveďte verzi programu (včetně data aktualizace), jak je uvedena v titulku okna aplikace. Bez této informace problém zpravidla nelze řešit.