Jak postupovat v případě problémů s otevřením tabulky

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému >

Jak postupovat v případě problémů s otevřením tabulky

Připravuje se.

 

 

 

Může se stát, že systém při nabíhání (či v jiném okamžiku) oznámí, že jistá tabulka je poškozená.

Možné příčiny:

1.Výpadek proudu při práci s programem.

2.Restart počítače při práci s programem.

3.Jiné.

Postup řešení problému:

Zachováme klid, a to zejména v případě, že něco akutně potřebujeme udělat. Řídíme se heslem ráno moudřejší večera. Zkušenost ukazuje, že nejhorší je snažit se problém řešit okamžitě bez rozmyslu. Takto zpravidla smažeme i to, co by nám mohlo posloužit jako náprava.

Uděláme si zálohu současného stavu dat. Jedná-li se o problém v aplikaci modulu Bakalář, pak si uděláme kopii příslušného podadresáře adresáře S1.

V modulu Společné prostředí a Evidence spustíme nabídku Správce, Ošetření a náprava dat (v modulu Evidence včetně podrobné kontroly struktury tabulek s případnou nápravou a s odstraněním podezřelých znaků (zatrhnout první dvě volby v průběhu procedury)). Pokud se chyba vyskytuje v některé aplikaci modulu Bakalář, opravu provedeme pomocí modulu Nástroje (z Portálu, program \evid\APP32\do_appw.exe), kde z nabídky zvolíme Oprava databáze aplikace modulu Bakalář (nedaří se otevřít) a vybereme příslušnou aplikaci. Poté spustíme aplikaci a v nabídce Správce provedeme Ošetření a náprava dat, která by měla skončit úspěšně bez varujících hlášek.

Pokud oprava dat nezdaří, pokusíme se najít zálohu a tu nakopírovat do aktuálních dat. V první řadě ve vlastních zálohách, které si pravidelně vytváříme (ať již archivačním programem nebo jinak). Dále v interních zálohách, které systém vytváří v adresáři \TOOLS\ZALOHA32 (pokud nebyly zálohy přesměrovány jinam v PUBLIC.INI řádek BackupDir).

Nepodaří-li se náprava (nebo někdy raději ještě před pokusy o nápravu) telefonicky kontaktujeme autory.