Konfigurace firewallu

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému > Jak zprovoznit systém Bakaláři s uložením dat na SQL serveru > Průvodce instalací SQL >

Konfigurace firewallu

Poznámka: vzhled se může lišit v jednotlivých verzích WINDOWS.

 

Brána Firewall brání neoprávněnému přístupu k prostředkům počítače. Pokud je brána firewall zapnuta, ale není správně nakonfigurována, mohou být zablokovány pokusy o připojení k Microsoft SQL Serveru. Pro přístup k SQL serveru, který je za branou firewall, je nutné nakonfigurovat firewall na počítači, na kterém je spuštěn SQL Server.

Brána firewall je součást Microsoft Windows. Můžete mít také nainstalovánu jinou bránu firewall. Zde je popsáno, jak nakonfigurovat bránu firewall systému Windows, ale základní principy platí i pro ostatní brány firewall.

V Nástrojích pro správu otevřeme Brána firewall systému Windows.

 

       Dynamický port pro TCP/IP

 

       Statický port pro TCP/IP