Čištění adresáře s programem BAKALÁŘI

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Správa systému >

Čištění adresáře s programem BAKALÁŘI

Připravuje se.

 

Po několikaletém používání systému Bakaláři se možná nakupila v adresáři s programem spousta nepotřebných souborů.

Existují tři metody, jak adresář vyčistit.
V každém případě doporučujeme před čištěním dobře zálohovat současný stav.
Ať již použijeme pro čištění kteroukoli metodu, počítáme s tím, že možná budou smazány i soubory, které jsme smazat nechtěli (kdo může vědět, jaké soubory kdo kdy do adresáře s Bakaláři nakopíroval).

 

Použití rutiny k čištění (při instalaci systému nebo program \evid\APP32\do_appw.exe)).
Soubory jsou před odstraněním nakopírovány do adresáře \KOS\CLEARBAK v adresáři modulu Evidence. Tento adresář je na závěr zkomprimován do souboru \KOS\CISTENI.ZIP. Doporučujeme jej vypálit na CD (či jinak zálohovat) a pak v adresáři KOS smazat.
V dialogu lze nastavit řadu parametrů pro čištění.

Vyčištění starých úvazků: je třeba mít na zřeteli, že tyto se využívají při tisku přehledů prospěchu jednotlivých tříd (obsazení vyučujícími).

Vyčištění dat absolventů (fotografie, vysvědčení): může se jednat o dosti “velké” soubory. Budou-li smazána vysvědčení, použijí se při případném tisku vysvědčení absolventů aktuální formuláře.

Použití archivačního modulu a instalace
Aktualizujeme program pomocí modulu Aktualizace z www. V modulu Archivace provedeme kompletní archivaci dat všech modulů. Pak adresář s programem Bakaláři smažeme a program znovu nainstalujeme. Pomocí modulu Dearchivace provedeme dearchivaci dat.

Ruční smazání
Promažeme obsah adresářů \evid\kos, \zaloha, \tools\zaloha32, \tools\wwwfiles.