Statistika jednotlivých tříd

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE >

Statistika jednotlivých tříd

viz také

Ve statistice jsou vypsány všechny předměty třídy, u každého předmětu jsou uvedeny počty známek, průměr a vyučující.

Dále jsou ve statistice za třídu uvedeny počty žáků se známkou nedostatečnou, uvolněn, neklasifikován,... (dodatkové známky).

Konečně je zde uveden celkový průměrný prospěch, počty žáků s vyznamenáním atd. a statistika zameškaných hodin - viz. Hodnocení prospěchu - druhy, Hodnocení prospěchu - stupně.

Do statistiky pro konkrétní třídu jsou zařazeni právě ti žáci, u nichž je v záložce historie, stav na konci pololetí uvedena tato třída pro vyhodnocované pololetí (nebo se jedná o aktuální pololetí a údaj v záložce pro toto pololetí není dosud vyplněn a žák nemá příznak zrušení).

Viz také:

archy s předměty-známkami žáků