Statistika po ročnících

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE >

Statistika po ročnících

viz také

Pro statistiku nejprve vybereme třídy, které do ní chceme zahrnout.

Statistika je prováděna pro každý ročník zvlášť. Ve statistice jsou vypsány všechny předměty, které se vyskytují ve třídách. U každého předmětu je uveden průměr.

Dále je zde uveden celkový průměrný prospěch, počty žáků s vyznamenáním atd. a statistika zameškaných hodin.

Viz také:

statistika jednotlivých tříd