Rozmístění lavic

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE > Další sestavy > Zasedací pořádky >

 Rozmístění lavic

viz také

Zpracováno rovněž ve formě videoučebnice, kterou nalezneme na CD .

Při založení nového rozmístění míst můžeme na pozadí sestavy (report) umístit podklad BMP a vložit příslušný počet míst (lavic). Tato místa pak jako spojené objekty přemístíme na požadovanou pozici. Místo musí zůstat jako svázaný objekt (nabídka Formát - Seskupit).

Dodatečně lze vložit další místo pomocí ikony .

Viz také:

Editace míst pro zasedací pořádky

Zasedací pořádky