Editace míst pro zasedací pořádky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE > Další sestavy > Zasedací pořádky >

Editace míst pro zasedací pořádky

viz také

Zpracováno rovněž ve formě videoučebnice, kterou naleznete na CD .

Místo pro posazení žáka představuje několik objektů umístěných v klasické sestavě typu report. Může to být text, rámeček, obrázek, fotografie atd.

Příprava místa záleží na tom, jakým způsobem připravujeme celý zasedací pořádek:

Připravíme-li si předlohu (podklad) v nějakém grafickém editoru, pak místo bude zřejmě pouze jeden nebo více textů.

Nebudeme-li používat žádný podklad, pak v definici místa bude zřejmě nějaký rámeček nebo obrázek připravený v grafickém editoru.

Viz také:

Rozmístění lavic

Zasedací pořádky