Zasedací pořádky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE > Další sestavy >

Zasedací pořádky

viz také

V modulu Evidence jsou k dispozici dva typy zasedacích pořádků:

standardní po 3 lavicích o dvou místech

nestandardní libovolné rozmístění lavic, možnost vytvoření lavic obecných tvarů - např. s počítačem atd.. Pro přípravu těchto pořádků byla napsána videoučebnice, kterou nalezneme na CD .

Techniky pro přípravu nestandardního zasedacího pořádku

1.V nějakém grafickém editoru si připravíme předlohu (podklad-BMP), kde budou zakresleny lavice a případně další. Tuto předlohu načteme do sestavy jako podklad. Do sestavy umístíme jednoduchá místa, která budou obsahovat např. příjmení a jméno.

2.V nějakém grafickém editoru si připravíme obrázek lavice - BMP (třeba s počítačem či podobně). Tento obrázek umístíme do místa. Místa pak rozmístíme do sestavy bez podkladu.

3.Do definice místa umístíme kromě textů i grafické objekty (rámečky). Místa pak rozmístíme do sestavy bez podkladu.

Zasedací pořádky tříd, skupin

Zasedací pořádky tříd

Pro každou třídu lze vytvořit jedno standardní rozsazení žáků a libovolný počet nestandardních.

Zasedací pořádky skupin (dle úvazků)

Použijeme pro zasedací pořádky v seminářích, jazycích, kde je pouze určitá část třídy či žáci z více tříd. Rovněž použijeme na tisky zasedacích pořádků celých tříd, jestliže v naší hodině sedí žáci jinak než v ostatních hodinách. Aby bylo možno tisknout zasedací pořádky skupin, je třeba mít skupiny definovány výčtem žáků.

Rozsazení žáků

Vhodné je nejprve vytisknout prázdný zasedací pořádek Tisk prázdného zasedacího pořádku a tento si nechat vyplnit žáky. Pak volíme Rozsazení žáků.

Umístění do lavice

Myší klikneme na žáka v levém pruhu (tlačítko myši ihned uvolníme), žák se objeví v malém okénku. Toto okénko přemístíme na pozici v lavici v pravé části obrazovky a opět klikneme myší. Žák se přemístí z levého pruhu do lavice.

Přesazení žáků

Myší klikneme na žáka v lavici (tlačítko myši ihned uvolníme), žák se objeví v malém okénku. Toto okénko přemístíme na pozici jiné lavice a opět klikneme myší. Žák (žáci) se přesadí.

Přemístění žáka z lavice do levého pruhu

Myší klikneme na žáka v lavici (tlačítko myši ihned uvolníme), žák se objeví v malém okénku. Toto okénko přemístíme do levého pruhu a opět klikneme myší.

Viz také:

Editace míst pro zasedací pořádky

Rozmístění lavic