přihláška na SŠ, VOŠ, VŠ, nást.

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE > Další sestavy >

přihláška na SŠ, VOŠ, VŠ, nást.

V modulu Evidence v hlavní nabídce zvolíme Sestavy, Další sestavy, přihláška na SŠ, VOŠ, VŠ, nást. Přihlášky lze také tisknout na Kartě žáka, záložka Matrika, následné vzdělávání.  

QR kód na přihlášky na SŠ

Pro správný přenos QR kódu na střední škole, kam se žák základní školy hlásí, do systému Bakaláři je nutno ve Společném prostředí v nabídce Datové prostředí, Předměty určit výběrem ze seznamu hodnotu Vazba pro tisk přihlášky (uložení do QR kódu)

Standardní předměty (český jazyk, matematika...) by se měly navázat automaticky. Pokud vhodnou položku v číselníku nenaleznete (např. volitelný předmět), doporučujeme vybrat Předmět - jiný.

 

Doporučujeme u žáků i zákonných zástupců v Kartě žáka správně vyplnit a zkontrolovat jejich bydliště.

Pokud nebude bydliště odpovídat číselníku RÚIAN, nebude v QR kódu uvedeno.

 

Při tisku přihlášky je vhodné být připojen k Internetu z důvodu online ověření adresy v číselníku RÚIAN a uložení anonymních klasifikačních údajů na náš zabezpečený server, což velmi urychlí načítání QR kódu na střední škole.

 

Na přihlášku bude vytištěn QR kód, pomocí kterého bude moci střední škola načíst údaje žáka do modulu Přijímací řízení.

 

Poznámky:

Doporučujeme všechny přihlášky vytisknout přímo z programu Bakaláři. Pokud vytvoříme kopii pomocí kopírovacího zařízení, může být QR kód poškozen a tedy nečitelný.