Export/Import do/z IS CERTIS

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Přijímací řízení > Aktuální přijímací řízení >

Export/Import do/z IS CERTIS

Připravuje se.

 

Pokud konáme Jednotnou přijímací zkoušku, pak můžeme uchazeče vyexportovat do IS CERTIS a po vyhodnocení zkoušky výsledky z IS CERTIS naimportovat do našeho přijímacího řízení.

V nabídce Přijímací řízení, Aktuální přijímací řízení pomocí v pravém horním rohu okna můžeme zobrazit nabídku dalších akcí přijímacího řízení a vybrat možnost Export do IS CERTIS (Import z IS CERTIS).

 

Export do IS CERTIS

Zvolíme pole pro evidenční číslo, které může obsahovat maximálně osm číslic. Předvyplněna je hodnota dle Nastavení.

Je vytvořen soubor EXPDATA.XML s osobními údaji uchazečů včetně oboru, na který se hlásí.

 

Import z IS CERTIS

Vybereme soubor s výsledky zkoušky, zvolíme, zda se mají přepsat ručně zadané hodnoty v kritériích.

 

Uchazeč je podle zvoleného evidenčního čísla dohledán a jsou výsledky JPZ jsou zapsány do kritérií na jeho kartu.