Europass - dodatek k diplomu absolventa VOŠ

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE > Přehled klasifikace za celou docházku >

Europass - dodatek k diplomu absolventa VOŠ

Tisky europassu jsou zařazeny v nabídce Sestavy, Přehledy prospěchu, Přehled klasifikace za celou docházku.

Sestavy jsou připraveny v českém, anglickém a německém jazyce.

 

V sestavách se využívá funkce EuropassTxt(), která načítá texty ze souboru data\Europass.txt.

Speciálně k cizojazyčné verzi

Zde se využívá funkce PrekladDoJaz(), která slouží pro překlad textů. Tato funkce čte překlady ze souboru data\SlovAng.txt, resp. data\SlovNem.txt.

Pro překlad názvů předmětů se nabízejí dvě možnosti:

Zapsat názvy do překladového slovníku a využívat funkci PrekladDoJaz() - PrekladDoJaz(nazvy_pr.nazev,"ANG").

Zapsat překlad v alternativách názvů předmětů a využívat výraz např. nazvy_pr.nazev1 nebo nazvy_pr.nazev2.

Standardně připraveno pro druhou variantu, alternativu názvu určuje proměnná v SETUPu sestavy s názvem m.msetup3.

 

Pro překlad názvu oboru se nabízejí tři možnosti:

Zapsat názvy oborů do překladového slovníku a využívat funkci PrekladDoJaz - PrekladDoJaz(_zameren.nazev).

Zapsat překlad v alternativách názvů oborů a využívat výraz např. _zameren.nazev1 nebo _zameren.nazev2.

Zapsat text do souboru data\europass.txt a využívat funkci EuropassTxt().

Standardně připraveno pro třetí variantu.

 

Téma absolventské práce: Obsahuje-li téma aspoň jeden oddělovač CRLF (nový řadek), pak se v české verzi vypisuje 1. řádek, v anglické verzi 2. řádek, v německé pak 3. řádek. Jinak se ve všech verzích vypisuje první řádek.