soubor SlovNem.txt

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE > Přehled klasifikace za celou docházku > Europass - dodatek k diplomu >

soubor SlovNem.txt

Soubor se nachází v adresáři evid\data.

 

Minimální obsah

Povinné=Pflichtfach

Volitelné=Wahlpflichtfach

Nepovinné=freies Wahlfach

Sumarizace=Zusammenfassung

maturita=Abitur

 

celkový prospěch=umfassende Bewertung

průměrný prospěch=Notendruchschnitt

zameškané hodiny=versäumte Unterrichtsstunden

u toho neomluvených=davon unentschuldigt

vysvědčení vydáno=Zeugniss übergegeben

 

prospěl s vyznamenáním=mit Auszeichnung bestanden

prospěl=bestanden

neprospěl=nicht bestanden

prospěla s vyznamenáním=mit Auszeichnung bestanden

prospěla=bestanden

neprospěla=nicht bestanden

 

Výborně=Sehr gut

Velmi dobře=Gut

Dobře=Befriedigend

Nevyhověl=Ungenügend

 

[delka studia]

dva roky=zwei Jahre

dva a půl roku=zwei und halb Jahre

tři roky=drei Jahre

tři a půl roku=drei und halb Jahre

čtyři roky=vier Jahre

 

[forma studia]

Denní=Tagesstudium

Dálkové=Fernstudium

Večerní=Abendstudium

Distanční= DistanceStudium

Kombinované=KombinationsStudium