soubor SlovAng.txt

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE > Přehled klasifikace za celou docházku > Europass - dodatek k diplomu >

soubor SlovAng.txt

Soubor se nachází v adresáři evid\data.

 

Minimální obsah

Povinné=compulsory subjects

Volitelné=elective subjects

Nepovinné=optional

Sumarizace=summary

maturita=school leaving exam

 

celkový prospěch=overall assessment

průměrný prospěch=grade point average

zameškané hodiny celkem=total number of lessons absent

z toho neomluvených=unexcused absences of the total number

vysvědčení vydáno=date report card released

 

prospěl s vyznamenáním=Passed with Honour

prospěl=Passed

neprospěl=Failed

prospěla s vyznamenáním=Passed with Honour

prospěla=Passed

neprospěla=Failed

 

Výborně=Excellent

Velmi dobře=Very good

Dobře=Good

Nevyhověl=Fail

 

[delka studia]

dva roky=two years

dva a půl roku=two and a half years

tři roky=three years

tři a půl roku=three and a half years

čtyři roky=four years

 

[forma studia]

Denní=Full-time studies

Dálkové=Distance studies

Večerní=Evening classes

Distanční= Distance studies

Kombinované=Combined studies