Vložení více podkladů ze ZŠ

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

 Vložení více podkladů ze ZŠ

viz také

Vložení více podkladů nám umožňuje zadat rychle “klasické”, často používané podklady ze základní školy. Z předdefinovaných předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika atd.) vybereme ty, které budeme hodnotit, dále uvedeme počet pololetí, za která budeme známku zapisovat (většinou obě pololetí osmého ročníku a první pololetí devátého ročníku - tedy 3 pololetí).

Konečně vybereme ze dvou možností:

body budou přiděleny za každou známku (myslíme např. 5 bodů za jedničku, 2 body za dvojku,...)

body budou přiděleny na základě součtu známek (hodnotíme např. ČJ, Mat, Cizí j., Fyziku a Chemii za 3 pololetí - přidělíme za součet 15 - samé jedničky 100 bodů, za součet 12  75 bodů atd.)

Další definice podkladů je již shodná s definicí jednotlivých podkladů, určíme lineární či skokový průběh bodů, zaokrouhlování atd.

Viz také:

definice podkladů ze ZŠ a ZK

definice podkladu

definice operací