Rozdělení do skupin a určení času zkoušky

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Bakalář - obecný modul pro práci s databankou > Přijímací zkoušky >

Rozdělení do skupin a určení času zkoušky

viz také

Procedura rozdělí žáky aktuálního souboru v přijímacích zkouškách do skupin.

Jestliže skupiny nebyly dosud definovány, lze je definovat zde (soubor skupin je standardní číselník, který lze například editovat volbou Definice číselníků).

U každé skupiny definujeme:

označení - jednopísmenná zkratka: např. 1,2,3,..,9,A,B,C

míst - počet žáků ve skupině: obsazovány jsou pouze skupiny, u nichž je počet míst nenulový,  a to právě maximálně do tohoto počtu

název skupiny a umístění (myslí se při zkoušce): tyto položky využijeme v hlavičkách seznamů

obor: skupina pro přijímací zkoušku žáků hlásících se na obor

termín, datum konání zkoušky

Procedura rozdělení do skupin probíhá tak, že jsou žáci nejprve seřazeni dle definovaného kritéria (příjmení, škola, náhodné, jiné) a pak jsou postupně rozdělováni do skupin dle nastavení přepínače Postup obsazování:

nejprve je obsazena do plného počtu první skupina (prvními studenty v řadě), pak druhá skupina atd. Poslední skupina(y) tedy nemusí být plná či může být prázdná.

první žák je dán do první skupiny, druhý do druhé atd. V tomto případě jsou tedy skupiny obsazeny rovnoměrně, nemusí být plné.

Možnost určení času konání zkoušky je určena pro ústní zkoušky. Doporučujeme však využít přidělení času i v ostatních případech, neboť položka času u žáka je vhodná pro náhodné řazení žáků ve skupinách (je využívána např. v sestavě Zasedací pořádek skupin). Máme-li nastaveno náhodné uspořádání či rozhození žáků jedné školy, zatrhneme i Určení času zkoušky.

Při ústních zkouškách může být snaha, aby do ranních hodin byly zařazeni žáci s místem bydliště blízkým či totožným místu školy. Toho docílíme např. uspořádáním žáků pro obsazování dle znakového výrazu:

IIF(BYDLISTE=[Chrudim],[A],[B])+BYDLISTE

nebo např. definováním pomocné položky KM (přibližná vzdálenost bydliště od místa školy) a uspořádáním dle numerického výrazu - KM.

Viz také:

přijímací zkoušky

generování počtů ve skupinách