Statistika celé školy

viz také

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Sestavy v modulu EVIDENCE >

Statistika celé školy

viz také

Pro statistiku nejprve vybereme třídy, které do ní chceme zahrnout.

Ve statistice jsou vypsány všechny předměty, které se vyskytují ve třídách. U každého předmětu je uveden průměr.

Dále je zde uveden celkový průměrný prospěch, počty žáků s vyznamenáním atd. a statistika zameškaných hodin.

Viz také:

statistika jednotlivých tříd