Aktualizace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Aktualizace systému >

Aktualizace

 

Připojení k serveru

Provedení aktualizace

Naplánování stažení

 

 

 

do verze 14/15 včetně

Správa modulů, uživatelů

Zobrazení www stránek