Připojení k serveru

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Aktualizace systému > Aktualizace >

Připojení k serveru

Aktualizaci přímo z www a stahování souborů do pracovního adresáře (pro pozdější rozbalení) lze provádět pouze tehdy, jsme li připojeni k Internetu. Pokud jsme se nepřipojili hned po spuštění programu, můžeme tak učinit dodatečně pomocí nabídky Aktualizace a Připojení k serveru nebo stiskneme tlačítko .

Zadáme parametry připojení. Ke stažení je možno si vybrat jeden z protokolů ftp nebo http, dále nadefinuje, zda se jedná o přímé připojení nebo přes proxy server. Také nastavíme, zda chceme zobrazit tento dialog při spuštění programu.