Zobrazení www stránek

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Aktualizace systému > Aktualizace >

Zobrazení www stránek

Od verze 15/16 je tato funkce přesunuta do Portálu systému Bakaláři, ikona , nabídka Novinky a opravené chyby aktuální verze.

 

 

Na www stránkách nalezneme informaci o aktuálních verzích programů. Je zde uveden seznam odstraněných nedostatků a doplněných novinek od vydání posledního CD. Tyto stránky lze zobrazit použitím nabídky Aktualizace, Zobrazení www stránek nebo stisknutím tlačítka .