Naplánování stažení

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Aktualizace systému > Aktualizace >

Naplánování stažení

Stažení souborů může být případně naplánováno na jinou dobu. Např. stažení objemnější aktualizace chceme provést až v nočních hodinách, protože máme málo průchodnou linku a nechceme ji v době vyučování na půl hodiny zablokovat.

Naplánování musí být provedeno v době připojení k Internetu a modul pro stažení musí zůstat aktivní. Rozumné použití připadá tedy v úvahu, zadáme-li tuto úlohu před naším odchodem domů a program necháme spuštěný (předpokládáme připojení k Internetu pevnou linkou).

Naplánování zvolíme v hlavní nabídce Aktualizace a Naplánování stažení nebo stiskneme tlačítko .

Po zadání času se zobrazí informační dialog o zadaném stažení.

Tuto plánovanou akci lze přerušit stisknutím tlačítka Storno.