Objekty generátoru sestav

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Společné prvky Evidenčních modulů > Sestavy evidenčních modulů > Sestavy (reports) >

Objekty generátoru sestav

Těmito objekty jsou textové objekty, objekty typu výraz a grafické objekty.

Textové objekty
V okně pro navrhování sestav se pracuje s textem jako s  objektem, který je možno označit, přesunout, vyříznout nebo odstranit.

Objekty typu údaj

Obsahují data z údajů tabulky v aktuální pracovní oblasti nebo z jakékoliv tabulky připojené relací, z vypočtených hodnot, z vypočtených údajů nebo z uživatelských funkcí. Zobrazená data jsou závislá na výrazu, definovaném pro tento údaj.

Grafické objekty

V sestavách je možno používat obrázky, čáry a rámečky. Tyto doplňkové objekty často podstatně zlepší vzhled a zvýší přehlednost sestavy.

 

 

       Označování objektů

       Změna velikosti objektů

       Přemísťování objektů

       Zrušení objektů

       Změna atributů objektu

       Dialog parametry objektu

       Vložení pevného textu

       Vložení údaje z tabulky

       Kreslení čar

       Kreslení rámečků

       Kreslení zaoblených rámečků

       Vložení obrázku