Přidělení fotografií

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Práce v kartě žáka >

Přidělení fotografií

U žáků a zaměstnanců lze mít v evidenci rovněž fotografii. Fotografie jsou pak k vidění:

v kartě žáka či zaměstnance

při zápisu klasifikačních údajů

v sestavách .....

Systém připouští načtení fotografií pouze z BMP, JPG a GIF souboru. Z důvodu prostoru na pevném disku je třeba zvážit, jak kvalitní fotografie budeme využívat  - pro zobrazení na monitoru postačují méně kvalitní fotografie (s menší velikostí), pro tisk je dobré volit kvalitnější fotografie.

Doporučujeme, aby všechny fotografie měly stejný poměr šířka:výška. Pro správné zobrazení zapíšeme do PUBLIC.INI požadavek velikosti fotografie:
FotoSize=4   (velikost fotografie při zobrazení v klasifikaci - počet řádků)

Fotografie jsou uchovány v souboru DATA\MMEDIA\FOTO.DBF. Po přidělení fotografií proto doporučujeme kvůli úspoře místa na disku původní fotografie v souborech přenést na záložní médium (nikoli pouze smazat).

Rovněž tak soubor DATA\MMEDIA\FOTO.DBF je třeba občas (po provedených změnách v přidělení fotografií) archivovat na jiné médium.

 

Jak lze fotografie žáků či zaměstnancům přidělit

Manuální přidělení

Doporučujeme pro zaměstnance. Pro žáky tehdy, když přidělení fotografií bude provádět třídní učitel. Fotografie, které budeme přidělovat nakopírujeme do jednoho adresáře (např. FOTO\UCITELE\ či FOTO\11_12\4A\). V levém seznamu žáků (či zaměstnanců) vždy označíme jednoho žáka, v pravé části okna klepneme na jeho fotografii. Vyčkáme na její připojení, fotografie se zobrazí v levém horním rohu. Můžeme nastavit filtr na žáky, kteří zatím nemají přidělenu žádnou fotografii, případně filtr na fotografie, které nebyly přiděleny žádnému žákovi. Před vstupem do manuálního přidělení fotografií je vhodné nastavit v nabídce Prostředí filtr na žáky (např. určité třídy) resp. na zaměstnance.

Automatické přidělení

Pro automatické přidělení fotografií musejí mít BMP, JPG, GIF soubory speciální názvy:

při přidělení žákům dle čísla třídního výkazu musí být v názvu souboru vždy toto číslo např. PICT1.BMP, PICT25.BMP či PICT0001.BMP, PICT0025.BMP.

při přidělení dle příjmení musí mít soubor název vytvořený z příjmení takto: prvních osm znaků příjmení s odstraněním háčků a čárek - např. Čermák - CERMAK.BMP, Mladějovská - MLADEJOV.BMP. Jsou-li ve třídě dva žáci (resp. dva zaměstnanci) se stejným příjmením, pak připojíme u každého z nich první znak ze jména - např. Čermák Jiří- CERMAKJ.BMP, Mladějovská Kateřina - MLADEJOK.BMP. Mají-li i stejné jméno, použijeme manuální přidělení či přidělení v kartě žáka (resp. zaměstnance).

Náhledu si můžeme před připojením prohlédnout, zda následné připojení fotografií bude správné.

Přidělení v kartě žáka (zaměstnance)

Po dvojím kliknutí myší na místě pro fotografii (levý horní roh) vybereme soubor, který je následně připojen.

Poznámka:

Budeme-li archivovat na záložním médiu BMP, JPG soubory (to doporučujeme pro případ zničení souboru FOTO.DBF či požadavku na úpravu fotografie - oříznutí, retušování atd.), vymyslíme rozumnou adresářovou strukturu - např. FOTO\1112\4A a nikoli pouze FOTO\4A.