Záznamy o praxi

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Práce v kartě žáka >

Záznamy o praxi

Tlačítko záznamy o praxi se nachází v kartě žáka, záložka Matrika.

 

Každý záznam o praxi u žáka obsahuje údaje:

datum začátku a konce praxe

kód organizace, u níž žák praxi vykonával (vybírá se z číselníku organizací), ten lze editovat stiskem Ctrl+O při kurzoru umístěném ve sloupci s kódem nebo stiskem tlačítka . Alternativně lze organizaci zapsat do sloupce poznámka.

počet odpracovaných dní, hodin (vyplňujeme dle potřeby, jeden či oba údaje - editace pomocí pravého tlačítka myši nebo doubleclick)

poznámka - poznámky k praxi

Vkládání nových záznamů

tlačítkem  - pro aktuálního žáka

tlačítkem  - pro vybrané žáky je vložen shodný záznam (pro snazší výběr žáků může být vhodné před vyvoláním dialogu se záznamy o praxi nastavit v panelu nástrojů filtr na žáky).

Tiskové sestavy s praxí lze realizovat přímo v dialogu Záznamy o praxi (pro aktuálního žáka) nebo v nabídce Sestavy - reports - záznamy o praxi (statistiky pro třídu, dle organizace, pro jednotlivé žáky).

Přístupová práva pro zobrazení a editaci záznamů z praxe se definují v Parametrech systému Bakaláři - záložky práva dle funkcí, práva třídních učitelů, tlačítka položky přístupné pro čtení, zápis.