Chyby ve výkazech - náhled vygenerovaných dat

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Evidence žáků a zaměstnanců, klasifikace, vysvědčení > Elektronický sběr dat ze školních matrik > Vlastní předávání dat ze školní matriky > Matrika v dotazech >

Chyby ve výkazech - náhled vygenerovaných dat

Během procesu generování matrik z Bakalářů se zobrazí předávané informace v tzv. Náhledu vygenerovaných záznamů.

Tento dialog je vynikající pomůckou při hledání nesrovnalostí a nepřesností. Tedy při hledání chyby, která neumožňuje předání XML souboru na UIV, ale i při hledání nesrovnalostí, které uživatel objeví při kontrole výkazu M3 resp. M8.

V Náhledu jsou dvě záložky základní údaje o žácích a údaje o žácích se SVP, podpůrná opatření.

V Náhledu lze na popisky jednotlivých polí poklepat a nechat si zobrazit statistiku předávaných údajů. V této statistice se obvykle ukáže třída (jméno), které jsou vykazovány nesprávně, a následně v modulech Evidence a Společné prostředí provedeme opravné kroky.

 

Příklad:

Na níže uvedené sérii obrázků vidíme postup při zkoumání chybně vykazovaného počtu žáků.

 

Vše začíná poklepáním na vykazovanou položku TRIDA

 

v následném dialogu je dobré zvolit Podrobné zobrazení žáků

 

zvolíme náhled na Statistika četnosti hodnot

 

zvolíme výčet žáků i počty ve třídách

 

v náhledu na počty i výčet žáků se obvykle zobrazí chyby – tedy žák, který je v nesprávné třídě