Import certifikátu Windows 2003, Windows XP

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace > Import certifikátu - nasazení HTTPS >

Import certifikátu Windows 2003, Windows XP

Do verze 15/16 včetně. Od verze 2017 nejsou tyto operační systémy podporovány

 

Import certifikátu

Uložíme soubor s certifikátem (.pfx).

V nabídce Start vybereme tlačítko Spustit... a zadáme příkaz mmc.

V nabídce Soubor vybereme Přidat nebo odebrat modul snap-in... a stiskneme tlačítko Přidat.

Vybereme Certifikáty a stiskneme tlačítko Přidat.

Vybereme Účet počítače a potom stiskneme tlačítko Další.

Vybereme Místní počítač a potom stiskneme tlačítko Dokončit.

Poté zavřeme okno Přidat samostatný modul snap-in  tlačítkem Zavřít a okno Přidat nebo odebrat modul snap-in tlačítkem OK.

Klepnutím na + rozbalíme strom Certifikáty (místní počítač). Stiskneme pravé tlačítko myši na větvi Osobní a vybereme Všechny úkoly, Importovat...

 

Postupujeme podle Průvodce importem certifikátu:

Stiskneme tlačítko Další.

Pomocí tlačítka Procházet... vyhledáme soubor s uloženým certifikátem.

V okně Otevřít, vybereme Soubory typu: * .pfx.

Vybereme příslušný soubor s certifikátem a stiskneme tlačítko Otevřít.

V okně Průvodce importem certifikátu stiskneme tlačítko Další.

Zadáme heslo a stiskneme tlačítko Další.

Zvolíme Všechny certifikáty umístit v následujícím úložišti - Osobní a stiskneme tlačítko Další.

Dokončíme import tlačítkem Dokončit a OK.

Zavřeme okno Konzola1.

 

Povolení nového certifikátu na serveru

Spustíme správu IIS (otevřeme Ovládací panely, vybereme Nástroje pro Správu, vybereme Správce Internetové informační služby nebo zvolíme Start-Spustit-inetmgr).

 

Vybereme webový server, který chceme zabezpečit SSL certifikátem a z nabídky vyvolané stisknutím pravého tlačítka myši vybereme Vlastnosti.

V okně Výchozí webový server - vlastnosti  zvolíme záložku Zabezpečení adresáře.

Stiskneme tlačítko Certifikát serveru... Spustí se Průvodce certifikátem webového serveru, kde stiskneme tlačítko Další.

V okně Průvodce certifikátem služby IIS vybereme Přiřadit existující certifikát stiskneme tlačítko Další.

Vybereme certifikát, který jsme právě importovali a stiskneme 2x tlačítko Další a Dokončit.

Na záložce Webový server zadáme port, který chceme použít pro zabezpečené připojení, předvyplněna je hodnota 443, pokud používáme jiný port pro SSL, zadáme.

 

Váš certifikát SSL je nyní nainstalován a vaše webové stránky jsou nakonfigurovány na zabezpečené připojení.