Import certifikátu Windows 2012, 2008 R2, Windows 7 a výše

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Instalace webové aplikace > Import certifikátu - nasazení HTTPS >

Import certifikátu Windows 2012, 2008 R2, Windows 7 a výše

Do března 2019, od dubna 2019 je certifikát nasazován pomocí dodaného skriptu  - viz Nasazení certifikátu

 

Import certifikátu

Uložíme soubor s certifikátem (.pfx).

Spustíme správu IIS (otevřeme Ovládací panely, vybereme Nástroje pro Správu, vybereme Správce Internetové informační služby nebo zvolíme Start-Spustit-inetmgr).

Ve Správci Internetové Informační Služby (IIS) zvolíme název serveru a ikonu Certifikáty serveru.

V nabídce Akce zvolíme Importovat...

Vybereme umístění uloženého certifikátu, zapíšeme heslo a stiskneme tlačítko OK.

 

Povolení nového certifikátu na serveru

Vybereme web, který chceme zabezpečit SSL certifikátem. V nabídce Akce, Upravit web, zvolíme Vazby...

V okně Vazby webu, stiskneme tlačítko Přidat.

V okně Přidat vazbu webu zadáme následující informace a poté stiskneme tlačítko OK:

Typ: v rozevíracím seznamu vybereme https.

IP adresa: v rozevíracím seznamu vybereme Všechny nepřiřazené. Pokud váš server má více IP adres, vybereme příslušnou IP adresu.

Port: předvyplněna hodnota 443, pokud používáme jiný port pro SSL, zadáme.

Certifikát SSL: v rozevíracím seznamu vybereme název certifikátu, který jsme právě nainstalovali.

 

Váš certifikát SSL je nyní nainstalován a vaše webové stránky jsou nakonfigurovány na zabezpečené připojení.