Webová aplikace - Další

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace >

Webová aplikace - Další

Uživatel s právem ředitelství  a třídní učitel mohou přímo z Webové aplikace tisknout nejužívanější sestavy.

Učitelé dle nastavených práv si mohou zobrazovat klasifikační grafy.