Další - Sestavy

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Další >

Další - Sestavy

Dle nastavení Systémových parametrů může uživatel s právem ředitelství, třídní učitel, případně všichni učitelé přímo z Webové aplikace tisknout nejužívanější sestavy.

V hlavní nabídce vybereme Další a Sestavy.

Na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele vybereme příslušnou sestavu.

Po té vybereme, zda se budou tisknout data celé školy nebo jen vybrané třídy. Třídní učitel může tisknou pouze data své třídy.

Řazení v zobrazené tabulce můžeme změnit kliknutím na záhlaví položky (sloupce), podle které chceme seřadit. Opětovným kliknutím na stejné záhlaví se změní vzestupné řazení na sestupné a naopak.

Pokud chceme sestavu vytisknout či uložit do jiného formátu, pak v horní pravé části obrazovky klikneme na tlačítko ve tvaru tiskárny .