Grafické zpracování klasifikace

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Další >

Grafické zpracování klasifikace

Pokud chceme ve Webové aplikaci zpřístupnit Grafické zpracování klasifikace, musíme toto nastavit v Parametrech webové aplikace.

 

Data pro grafické zpracování klasifikace získáme z modulu Evidence nabídka Správce, Generování souborů pro grafické zpracování.

 

 

Okno je rozděleno na několik částí:

Požadované informace - určíme žáky nebo celé třídy, o kterých chceme získat informace. Lze také získat informace o učitelích a předmětech.

Třídy - můžeme vybírat buď přímo ze seznamu jednotlivých tříd, nebo můžeme určit celé ročníky. Dále vybereme, zda se mají zobrazit informace o průměrném prospěchu, zameškaných hodinách, celkovém hodnocení, průměru známek. Pokud zvolíme průměr známek, musíme zvolit Předmět (nebo skupinu předmětů), ze kterého chceme průměr známek zobrazit.

Učitelé - můžeme vybrat jednoho učitele a zobrazit informace o průměrném prospěchu nebo počtu známek  z předmětů, které učí.

Žáci - můžeme vybírat buď ze všech žáků ve škole, nebo se omezit jen na jednu třídu. Dále vybereme, zda se mají zobrazit informace o průměrném prospěchu, zameškaných hodinách,. Při volbě průměr známek, počet známek a známky musíme zvolit Předmět (nebo skupinu předmětů), ze kterého chceme informace zobrazit.

Předměty - pro vybraný předmět můžeme zobrazit průměr podle učitelů nebo průměr podle úvazků.

Časové období -  určíme období, ke kterému chceme zobrazit informace. Na výběr jsou dvě možnosti: aktivní období, průběh studia. První možnost je zobrazena přímo jako název konkrétního období (např. 2.pololetí šk. roku 2012/2013).

Parametry - několik dalších pomůcek, které upravují výsledek

Třídění - určíme, zda se má výsledek dotazu setřídit, a to podle volby buď vzestupně, nebo sestupně.

Zaměnit X<->Y - můžeme ve výsledku mají prohodit osy X a Y a podle toho zobrazit graf.

Sloučit sloupce - můžeme sloučit sloupce do jednoho sloupce, například si zobrazíme Celkové hodnocení pro vybrané třídy za aktuální pololetí, zobrazí se pro každou třídu sloupec v každém hodnocení. Pokud sloučíme sloupce, pak v každém hodnocení bude zobrazen jeden sloupec se součtem za všechny vybrané třídy.

Nezobrazovat prázdné - nebudou se zobrazovat sloupce nebo řádky, které neobsahují nic jiného, než nulové hodnoty. Například si zobrazíme Celkové hodnocení pro vybrané třídy za aktuální pololetí. Velice často mají všechny vybrané třídy ve sloupci neprospěl nebo nehodnocen nulu. Pokud tomu tak je, touto volbou se celý sloupec zruší.

Předměty - můžeme vybrat jeden nebo skupinu předmětů.

Uprostřed vidíme zobrazený graf.

Pod grafem můžeme na jednotlivých záložkách nastavit vzhled grafu.

Graf - zobrazený graf můžeme pomocí tlačítka vytisknout, po výběru formátu (PDF, XLS, PNG, JPEG, BMP, TIFF, GIF) vyexportovat , případně otevřít graf v novém okně. Můžeme změnit typ grafu - sloupcový 2D a 3D, koláčový 2D a 3D, vybrat vzhled a barevnou paletu.

Popisky - nastavíme, zda, kde a jak chceme zobrazit popisky dat.

Legenda - nastavíme, zda, kde a jak chceme zobrazit legendu grafu.

Data - můžeme změnit aktivní pololetí. Aktivní pololetí je pololetí školního roku, ke kterému jsou vztažena všechna data klasifikace. Lze pracovat vždy pouze s jedním aktivním obdobím.  Při spuštění je nastaveno jako aktivní pololetí poslední vygenerované z Evidence. Zde můžeme vybrat jako aktivní pololetí nějaké starší pololetí.