Absence - Zameškanost v předmětech

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Webová aplikace > Webová aplikace - Absence >

Absence - Zameškanost v předmětech

Pokud je v parametrech povoleno zobrazení zameškanosti v předmětech, lze hlavní nabídce vybrat Absence a Zameškanost v předmětech.

V tabulce vidíme počet odučených hodin konkrétního předmětu za vybraném pololetí (období), počet hodin s absencí a procento absence. Pokud absence v předmětu překročí procento zameškanosti nastavené v parametrech, je tento předmět zvýrazněn.

Na pravé straně pod jménem přihlášeného uživatele můžeme vybrat, za které pololetí chceme zameškanost v předmětech zobrazit.

Pokud vybereme možnost vybrané období, je nutné definovat počáteční a konečné datum období.

V položce zobrazit také nastavujeme, zda se do zameškanosti v předmětech mají započítávat i druhy absencí nezapočtených (např. reprezentace školy), pozdní příchody a brzké odchody.

Druhy absencí nastavujeme v modulu Třídní kniha.