Absence žáků - přehled absence žáků

<< Klikni pro zobrazení obsahu >>

Navigace:  Třídní kniha > Jednotlivé části programu > Tisky > Absence žáků >

Absence žáků - přehled absence žáků

V hlavní nabídce zvolíme Tisky, Absence žáků a Přehled absence žáků nebo klikneme na tlačítko a z nabídky vybereme Přehled absence žáků.

Přehled absence obsahuje výpis dnů a rozmezí hodin, kdy byli jednotliví žáci nepřítomni.

Pro vyhotovení přehledu zvolíme třídu a podvýběr třídní knihy pomocí něhož byly definovány předměty, které mají být započteny (např. všechny povinné a volitelné bez nepovinných, kroužků apod.).

Zvolíme období (týden, měsíc, pololetí, školní rok, případně libovolný časový interval).

Vybereme druhy absence, které chceme do přehledu zahrnout (omluvená, neomluvená atd.).

Nastavíme parametr pro stránkování, zda chceme výpis absence každého žáka na zvláštní list.

V přehledu lze dále uplatnit filtr na vybrané žáky nebo na překročený počet hodin či procento absence.

Můžeme tak např. vytisknout výpis absence kteréhokoliv žáka za libovolné období. Nebo třeba všech žáků, jejichž absence v daném období překročila např. 100 hodin.

Lze též stanovit pořadí žáků, které je důležité pro konzistentnost tiskových výstupů v průběhu školního roku, případně pro snadnější porovnávání údajů o absenci s třídní knihou v "papírové" podobě. V třídní knize bývají žáci zpravidla abecedně dle stavu na začátku roku, nikoli na začátku studia, v průběhu roku však mohou do třídy přibýt noví žáci, kteří se dopisují na konec seznamu. Nelze tedy většinou použít pořadí dle čísla výkazu ani abecední, spíše řazení dle data nástupu a abecední, tedy nejprve abecedně všichni, kteří jsou ve třídě od 1.září, dále postupně nově příchozí), případně vlastní definované pořadí.

Pomocí tlačítka Náhled zkontrolujeme, zda výsledek odpovídá naší představě, a tlačítkem Výstup vytiskneme.